Vrije­school­pro­gramma

Doel

Het vrijeschoolprogramma ‘Verrijking Oefenonderwijs’ is ontwikkeld binnen de vrijeschoolpraktijk vanuit de wens om het oefenonderwijs  beter aan te laten sluiten op de behoeften van cognitief getalenteerde leerlingen.

De doelstellingen van het programma zijn:

 • Leren hoe je moet leren.
 • Je creatieve-, analytische en kritische denkpotentieel in kunnen zetten.
 • Ervaren dat je samen verder komt dan alleen.
 • Weten wie je bent en wat je wilt.
 • Van een idee werkelijkheid kunnen maken.

Pro­gramma

Afhankelijk van het talentgebied en de behoefte van de leerling kan gekozen worden voor een of meerdere van de volgende onderdelen:

 • Verrijkingsgroepen Rekenen.
  Aanbod vakken: Rekenen-Wiskunde/ Filosofie/ Onderzoek & Ontwerpen
 • Verrijkingsgroep Taal.
  Aanbod vakken: Begrijpend lezen/ Engels
 • Tweetalig leesprogramma in de klas.
 • Verrijking op maat in de klas.

Praktisch

 • Ontwikkeld vanuit de vrijeschoolvisie.
 • Praktisch haalbaar programma.
 • Doorgaande leerlijn.
 • Compacting oefenonderwijs 25-75%.
 • Verrijkingsleerkracht geeft totaal 3 uur per week les.
 • De verrijkingsleerkracht geeft zelf de lessen vorm.
 • Sluit aan bij nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Voordelen

 • Het talent van leerlingen wordt beter gezien en aangesproken.
 • Kinderen komen beter tot leren, zelfinzicht en samenwerken.
 • Toename van welbevinden en motivatie.
 • Afname van onderpresteren
 • Preventie van begaafdheidsproblematiek
 • Groepsleerkracht wordt ontlast.
 • Taaltalent stroomt uit op het niveau van tweetalig onderwijs (NL-ENG)

Bovenstaande voordelen zijn ervaren en gemeten in de vrijeschoolpraktijk.

De kinderen hebben het gevoel dat ze worden gezien, misschien is dat wel het belangrijkst.

Leerkracht

Vroeger vond ik het wel prima. Nu zeg ik tegen mijzelf: ‘Kom op, doorzetten!’

Leerling

Nu hij zijn ‘eigen uurtje’ heeft, zie ik weer glans in zijn ogen! En dat is echt heel leuk om te zien. Natuurlijk er zijn meer veranderingen ten opzichte van vorig jaar, het is een optelsom. Maar zeker, dat extra uur is voor mijn zoon belangrijk. En ik heb sterk de indruk dat het hem zelfvertrouwen heeft gegeven. Hij staat zekerder in zichzelf. Misschien omdat hij gezien wordt met zijn talent?

Ouder

Ben jij een
Vrijeschool professional?

Vraag hier het praktijkonderzoek ‘Verrijking Oefenonderwijs’ aan met alle informatie over onderbouwing, praktische opzet en resultaten van dit programma.