Susan den Otter

Over mij

Als leerkracht en moeder heb ik ervaren dat cognitief getalenteerde kinderen behoorlijk wat uitdagingen tegen kunnen komen binnen het onderwijs.

Ik ben ervan overtuigd dat het op een juiste manier inrichten van ons onderwijs en extra ondersteuning bieden waar nodig, een enorm verschil voor deze kinderen maakt.
Om hier aan bij te dragen heb ik Corvus Talent opgericht.

Over mij

Als leerkracht en moeder heb ik ervaren dat cognitief getalenteerde kinderen behoorlijk wat uitdagingen tegen kunnen komen binnen het onderwijs.

Ik ben ervan overtuigd dat het op een juiste manier inrichten van ons onderwijs en extra ondersteuning bieden waar nodig, een enorm verschil voor deze kinderen maakt. Om hier aan bij te dragen heb ik Corvus Talent opgericht.

Mijn specialisaties

 • verrijkingsonderwijs
 • onderpresteren
 • motivatieproblemen
 • (hoog)begaafdheid
 • hoogbegaafdheid en dyslexie

Relevante opleidingen en cursussen

 • Post HBO, Talentbegeleider/ specialist hoogbegaafdheid, Novilo Utrecht
 • Applied Creativity Fundamentals, COCD Antwerpen/ België
 • Leerkracht Basisonderwijs, Hogeschool Inholland Alkmaar
 • Prince 2 Project Management, Capgemini Utrecht

Relevante praktijkervaring

 • 2016 tot heden Adriaan Roland Holstschool, Bergen
  -Project ‘Verrijking Oefenonderwijs’
  -Leerkracht verrijkingsgroepen
  -Individuele begeleiding leerlingen
  -Groepsleerkracht op invalbasis
 • 2010 t/m 2011 Groepsleerkracht op invalbasis bij Stichting Ronduit en SaKS te Alkmaar
 • 1999 t/m 2006 Projectleider Investment Banking, Fortis Bank Nederland N.V.

‘De ziel is geen vat dat gevuld moet worden, zij is een brandstof die om een vonk vraagt, welke de leergierigheid en het verlangen naar waarheid in gang zet’. (Plutarchus)