Tekst: Susan den Otter

Verrijking van taal getalenteerde kinderen door middel van het lezen van Engelse boeken in de klas en extra Engelse projecten werkt dat?

In de afgelopen twee schooljaren heb ik op een basisschool een pilotproject uitgevoerd voor de verrijking van taal getalenteerde kinderen. De kinderen hebben de helft van hun leestijd Engelse boeken gelezen. Ook hebben ze een Engels hoorspel gemaakt, een korte film gemaakt en andere Engelse activiteiten gedaan.

Het doel van deze verrijking is het ontwikkelen van leervaardigheden, zelfinzicht en samenwerken. Voor de kinderen zelf was het doel natuurlijk het bezig zijn met iets waar ze ontzettend van houden: ‘Taal’!

Vorige week hebben we de ‘IEP Eindtoets Engels’ afgenomen om inzicht te krijgen in de invloed van dit programma op het Engelse niveau van de leerlingen. De kinderen die aan beide onderdelen hebben deelgenomen hebben een niveau behaald van tweetalig basisonderwijs of hoger (ERK niveau A2 of B1). Een mooie basis voor een doorstroom naar tweetalig onderwijs of een Cambrigde Engels programma op de middelbare school. Trots!

En…. na al dat harde werken in de tropische hitte verdienden de kinderen natuurlijk een lekker stukje taart…

 

Meer weten over het Engels verrijkingprogramma? Kijk op: http://corvustalent.nl/index.php/verrijkingsprogramma-engels/