Taart voor taaltalent

Taart voor taaltalent

Tekst: Susan den Otter Verrijking van taal getalenteerde kinderen door middel van het lezen van Engelse boeken in de klas en extra Engelse projecten werkt dat? In de afgelopen twee schooljaren heb ik op een basisschool een pilotproject uitgevoerd voor de verrijking...