Tekst en foto: Renske van Gerstel

 

Met een grote zware doos onder haar arm stapt Susan de ruimte naast de lerarenkamer binnen. “De eerste Engelse boekjes zijn gearriveerd!”, zegt ze enthousiast. Met deze nieuwe boekjes zullen snelle lezers uit de laagste klassen Engels leren lezen in een door Susan opgezet programma. Bij de boekjes horen luistercd’s, die Susan voor de kinderen op felgekleurde mp3-spelers heeft gezet. “Bij sommige boeken kun je zelfs de uitspraak kiezen, Brits of Amerikaans Engels, geweldig toch?”

 

Wanneer ben je begonnen met het programma voor Engels?

Vorig jaar. Ik begeleidde op dat moment verschillende verrijkingsgroepjes, bedoeld voor kinderen die meer nodig hebben dan de extra uitdaging die in de klas wordt geboden. Het idee voor het programma is toen eigenlijk spontaan ontstaan. Ik wilde de kinderen uit het verrijkingsgroepje voor taal leerstrategieën aanleren, want ook slimme kinderen moeten leren leren, maar dat lukt natuurlijk niet als de stof te makkelijk is, als een kind het antwoord op een vraag direct al ziet. Toen bedachten we dat het voor deze kinderen misschien wel wat zou zijn om voor begrijpend lezen geen Nederlandse, maar Engelse teksten te gaan gebruiken. Ik ontdekte dat sommige kinderen al op zo’n hoog niveau Engels lazen, dat ik dacht, ‘die kunnen gewoon hele boeken aan!’ Toen zijn deze kinderen tijdens de leestijd in de klas naast Nederlandse boeken, Engelse boeken gaan lezen. Zeven kinderen deden hier aan mee, en het was echt een succes. De kinderen waren ontzettend gemotiveerd om Engels te leren, ze wilden zo graag ook de moeilijkere boeken lezen. Ze werkten echt heel hard en gingen ook snel vooruit. Die hele groep leest nu boeken als Harry Potter en Matilda in het Engels.

Het niveau van hun Engels is nu zo verbeterd, dat ik verwacht dat ik dit jaar mijn lessen steeds meer volledig in het Engels kan gaan geven. Ik ben groot voorstander van ‘Content and Language Integrated Learning’. Geen Engelse lesjes uit een boek, maar een ander vak of project helemaal in het Engels aanbieden. Nu maken we bijvoorbeeld samen een Engelstalig hoorspel.

 

En vanaf dit jaar zijn ook de lagere klassen aan de beurt?

Ja, dit jaar willen we het programma uitbreiden met de eerste, tweede en derde klas. Ook hier willen we de kinderen die het aankunnen de helft van de tijd in het Engels laten lezen. Sommige kinderen uit deze klassen lezen al op zo’n hoog niveau, het lezen in een andere taal geeft hen de extra uitdaging die ze nodig hebben.

 

Hoe begin je met kinderen die nog helemaal geen Engels kennen?

Om de kinderen vertrouwd te maken met de Engelse uitspraak, hebben we ervoor gekozen om te werken met luisterboeken. Kinderen horen dan via een koptelefoon de tekst uit hun boek, uitgesproken door een native speaker.

 

Je begint niet eerst met hoe de letters in het Engels worden uitgesproken?

Nee, ik ben ervan overtuigd dat dit bij taalgetalenteerde kinderen vanzelf gaat, die pakken dit van nature op.

 

Zou het programma ook bij een gewone klas kunnen aanslaan?

We zijn daarin wel voorzichtig, voor het lezen het is belangrijk dat kinderen eerst een bepaald basisniveau hebben bereikt in hun eigen taal. Ook kost het programma aanzienlijk wat onderwijstijd. Alleen kinderen die echt ver vooruit zijn met Nederlands doen mee, maar kinderen die nieuwsgierig zijn naar de Engelse boeken kunnen daar natuurlijk altijd op vrije momenten in lezen. Vanuit de verrijkingsgroepjes zijn wij ook altijd op zoek naar verbinding met de klas,  zo zullen we in de komende periode het zelfgemaakte hoorspel in de klas laten horen.

 

 

Artikel uit: Schoolkrant Adriaan Roland Holstschool, december 2017